Nutrition

Push yourself, because no one else is going to do it for you!

 

Ik vertrek in mijn benadering steeds van het principe dat het menselijk lichaam een onschatbare zelfhelings-kracht heeft. Desalniettemin, wanneer een functiestoornis of een onevenwicht zich in het lichaam nestelt heeft ons lichaam hulp nodig om zijn zelfhelingscapaciteit terug te vinden.

 

Ik ben een holistische gezondheidstherapeute, dat wil zeggen dat ik niet alleen rekening hou met de psychologische en fysiologische symptomen bij mijn patiënten, maar ook met diens levensstijl, omgeving en gewoontes, allemaal aspecten die op lange termijn storende factoren kunnen zijn en zelfs een ziekte kunnen veroorzaken.

 

Je suis une praticienne holistique, c'est-à-dire je tiens compte des symptômes physiologiques et psychologiques de mes patients, mais aussi de leur mode de vie, leurs habitudes et leur environnement qui peuvent tous être des facteurs perturbateurs et qui à long terme, peuvent causer un déséquilibre ou une maladie.

Dans mon approche je pars toujours du principe que le corps humain a un pouvoir auto-guérisseur inestimable. Néanmoins, si un dysfonctionnement ou un déséquilibre s'installe, notre corps à besoin d'aide pour retrouver cette capacité d'auto-guérison.

 

 

Consultations sur RdV

Dilbeek Sint Pieters Leeuw Liège

 

Info: 0479 27 89 23

gittahulik@gmail.com

 

Copyright @ All Rights Reserved