Fascial Fit

Boostez votre immunité et restez en bonne santé

Versterk uw weerstand en blijf gesund

De fascia generen steeds meer aandacht van de internationale medische gemeenschap. Ze zijn deel van ons bindweefsel, ze vormen ons grootste zintuig, zoals ze elastisch en plastisch zijn, ze verbinden ons van teen tot hoofd, van binnen naar buiten. De fascia zijn belangrijk in de organisatie van onze lichaamshouding en van onze bewegingen en ze geven stabiliteit aan ons lichaam.


Fascial Fitness is erop gericht de spieren en vooral de fascia (rond spieren, pezen, ligamenten en rond de gewrichten) te versoepelen om fysieke prestatie te verhogen, genezing van kwetsuren te bevorderen en ons lichaam jong te houden!


  

De 4 principes van Fascial Fitness :
1. Stretching door 'tegenbeweging'
2. Het Ninja-principe
3. Verfijning van ons lichaams-perceptie
4.Hydratatie van het weefsel (met behulp van fascia-rollen)

Les fascias font de plus en plus l’intérêt de la communauté médicale internationale. Ils constituent notre tissu conjonctif, ils forment notre plus grand organe sensoriel étant élastiques et plastiques et ils nous relient des pieds à la tête de l'intérieur vers l'extérieur. Les fascias sont importants dans l'organisation de la posture et du mouvement et ils donnent la stabilité à notre corps.


Le Fascial Fitness vise à assouplir le corps et surtout les fascias (autour des muscles, tendons, ligaments et autour des articulations) afin d'amé-liorer la performance physique, d'accélérer la guérison de blessures et à garder notre corps jeune!  


Les 4 principes du Fascial Fitness:
1. L'étirement par contre-mouvement
2. Le principe Ninja
3. Le raffinement proprioceptif
4.L'hydratation des tissus (par rouleaux à fascias)

fascial fit

Gitta Hulik

0479 27 89 23

gittahulik@gmail.com

Copyright @ All Rights Reserved