Naturopathie

Boostez votre immunité et restez en bonne santé

Versterk uw weerstand en blijf gesund

Une alimentation saine est en effet la base pour une vie saine et l’alimentation devrait être notre premier remède. Mais une alimentation saine ce n’est pas juste manger plus de salade et boire plus d’eau ! Chaque individu (selon son âge, son activité mais aussi selon son métabolisme) a besoin d’une alimentation différente et c’est pour cette raison qu’un régime peut « marcher » pour une personne et pas pour une autre ! L’aspect psychologique joue également un grand rôle dans le choix de nos aliments.


Je suis là pour établir un plan alimentaire ensemble avec vous, en tenant compte de vos habitudes, vos envies mais surtout aussi de vos possibilités. Le régime-type n’existe pas chez moi ! Nous allons commencer petit à petit car je ne veux pas que vous fassiez régime, je veux que vous changiez votre alimentation et que vous vous amusez à découvrir de nouveaux aliments!

Een gezonde voeding is wel degelijk de basis voor een gezond leven en voeding zou onze eerste remedie moeten zijn. Een gezonde voeding is niet enkel salade eten en water drinken! Elke persoon, volgens leeftijd, activiteit en metabolisme, heeft een andere voeding nodig en het is voor deze reden dat een dieet voor de ene persoon wel werkt en voor de andere niet. Het psychologische aspect speelt eveneens een grote rol in de keuze van onze voeding.

 

Ik ben er om samen met u een plan op te stellen, rekening houdend met uw gewoontes, met wat u graag eet maar vooral met uw mogelijkheden. Een ideaal dieet bestaat niet bij mij. We zullen beetje bij beetje beginnen want ik wil niet dat u dieet, ik wil dat je je voeding gaandeweg verandert et dat je er plezier in hebt om nieuwe voedingswaren te ontdekken!

Gitta Hulik

0479 27 89 23

gittahulik@gmail.com

Copyright @ All Rights Reserved